Uudised

STHK õpilaste osalemine aktiivõppeprogrammides. 27. oktoober liinatamm


9. oktoobril sõitsid STHK Kuressaare ja Kallemäe maja õpilased koos töötajatega Viidumäele. Seal ootas meid Keskkonnaameti töötaja Mahe Metsalu, õppeprogrammi „Avastusretk Viidumäel“ läbiviija, kes tutvustas meile Saaremaa kõige kõrgemat piirkonda, Viidumäe kaitseala ja samuti selle paiga eripärasid. Saime teada, milline näeb välja Antsülusjärve rannaastang ja kunagine merepõhi. Õppisime tundma erinevaid taimeliike ja kooslusi. Kuulasime linnulaulu, tuletasime meelde erinevate lindude nimetusi. Enne tagasitee alustamist pidasime maha väikese pikniku. Oli ilus sügisene päev!

10. oktoobril osalesid STHK Kallemäe maja õpilased õppeprogrammis "Rannikust metsani” Mändjalas.

Järgmised 2 õppekäiku loodusesse toimuvad kevadel.

Sõidud sai teoks tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele, kes rahastab meie kooli  2023-2024 õppeaasta projekti “HEV õpilaste osalemine õuesõppe programmides"

 

STHK Kuressaare maja 

õpetaja Eda Põld

9. oktoobril sõitsid STHK Kuressaare ja Kallemäe maja õpilased koos töötajatega Viidumäele. Seal ootas meid Keskkonnaameti töötaja Mahe Metsalu, õppeprogrammi „Avastusretk Viidumäel“ läbiviija, kes tutvustas meile Saaremaa kõige kõrgemat piirkonda, Viidumäe kaitseala ja samuti selle paiga eripärasid. Saime teada, milline näeb välja Antsülusjärve rannaastang ja kunagine merepõhi. Õppisime tundma erinevaid taimeliike ja kooslusi. Kuulasime linnulaulu, tuletasime meelde erinevate lindude nimetusi. Enne tagasitee alustamist pidasime maha väikese pikniku. Oli ilus sügisene päev!

10. oktoobril osalesid STHK Kallemäe maja õpilased õppeprogrammis "Rannikust metsani” Mändjalas.

Järgmised 2 õppekäiku loodusesse toimuvad kevadel.

Sõidud sai teoks tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele, kes rahastab meie kooli  2023-2024 õppeaasta projekti “HEV õpilaste osalemine õuesõppe programmides"

 

STHK Kuressaare maja 

õpetaja Eda Põld