Haridustugiteenused

Haridustugiteenuste osakond


Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakond on endine Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus. Meie spetsialistid asuvad haridusasutustes kohapeal ning lisaks osutatakse psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, eripedagoogi ja logopeedi teenust keskuses kohapeal (Kuressaares Marientali tee 27, II korrus).

 

Osakonna poolt pakutavad teenused on järgmised:

  • Haridustugiteenused (psühholoog, eripedagoog, logopeed ja sotsiaalpedagoog) kõikidele valla haridusasutuste toe vajadustega lastele
  • Haridusasutuste töötajate nõustamine
  • Lastevanemate nõustamine (sh. koolitused, tugigrupid jne)
  • Haridusasutustes töötavate tugiisikute töö koordineerimine

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakond on endine Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus. Meie spetsialistid asuvad haridusasutustes kohapeal ning lisaks osutatakse psühholoogi, sotsiaalpedagoogi, eripedagoogi ja logopeedi teenust keskuses kohapeal (Kuressaares Marientali tee 27, II korrus).

 

Osakonna poolt pakutavad teenused on järgmised:

  • Haridustugiteenused (psühholoog, eripedagoog, logopeed ja sotsiaalpedagoog) kõikidele valla haridusasutuste toe vajadustega lastele
  • Haridusasutuste töötajate nõustamine
  • Lastevanemate nõustamine (sh. koolitused, tugigrupid jne)
  • Haridusasutustes töötavate tugiisikute töö koordineerimine