Õppeosakond

Ajalugu


Kallemäe Kool on asutatud 1940. aastal

1937. aastal alustati uue koolimaja ehitamist Kallemäele.
1940. aastal sai maja valmis ja jäi kohe kitsaks, sest  vahepeal oli vaja avada ka seitsmes klass.
1940.a. - Kallemäe Mitteametlik Keskkool
1950.a. - Kallemäe 7 - klassiline kool
1961.a. - Kallemäe 8 - klassiline kool
1976.a. - Kallemäe Eriinternaatkool
1991.a. - Kallemäe Kool

Filiaali ajalugu

1992.a avati Kuressaare 4. Lastepäevakodu juures puuetega laste rühm
1994. a sügisel moodustati nn. puuetega laste klass Kuressaare Vanalinna kooli alluvusse. 
1995. a. sügisel koliti Puuetega Inimeste Koja majja Pikal tänaval, lisaks moodustati täiendavalt kolm klassi Kuressaare Väikelastekodus.
1998. a. sügisel viidi Puuetega Inimeste Koja majas olnud klass üle 6. lasteaeda Tallinna tn 64 , kuhu moodustati juurde veel üks klass.
1999.a sügiseks koondati 6. lasteaeda kokku olemasolevast kuuest klassist neli.
2002. a septembris jätkasid klassid tööd 6 klassikomplektina ja 45 õpilasega.
2005.a septembris liideti erivajadustega laste klassid Kallemäe Kooliga, saades Kallemäe Kooli Kuressaare filiaaliks.
2007/2008 õppeaastast asuvad Kallemäe Kooli Kuressaare filiaali toimetulekuklassid Suur- Põllu 4 asuvas koolihoones.

Kallemäe Kool on asutatud 1940. aastal

1937. aastal alustati uue koolimaja ehitamist Kallemäele.
1940. aastal sai maja valmis ja jäi kohe kitsaks, sest  vahepeal oli vaja avada ka seitsmes klass.
1940.a. - Kallemäe Mitteametlik Keskkool
1950.a. - Kallemäe 7 - klassiline kool
1961.a. - Kallemäe 8 - klassiline kool
1976.a. - Kallemäe Eriinternaatkool
1991.a. - Kallemäe Kool

Filiaali ajalugu

1992.a avati Kuressaare 4. Lastepäevakodu juures puuetega laste rühm
1994. a sügisel moodustati nn. puuetega laste klass Kuressaare Vanalinna kooli alluvusse. 
1995. a. sügisel koliti Puuetega Inimeste Koja majja Pikal tänaval, lisaks moodustati täiendavalt kolm klassi Kuressaare Väikelastekodus.
1998. a. sügisel viidi Puuetega Inimeste Koja majas olnud klass üle 6. lasteaeda Tallinna tn 64 , kuhu moodustati juurde veel üks klass.
1999.a sügiseks koondati 6. lasteaeda kokku olemasolevast kuuest klassist neli.
2002. a septembris jätkasid klassid tööd 6 klassikomplektina ja 45 õpilasega.
2005.a septembris liideti erivajadustega laste klassid Kallemäe Kooliga, saades Kallemäe Kooli Kuressaare filiaaliks.
2007/2008 õppeaastast asuvad Kallemäe Kooli Kuressaare filiaali toimetulekuklassid Suur- Põllu 4 asuvas koolihoones.