Sotsiaalteenused

Asenduskoduteenus


Asenduskoduteenus on teenuse osutaja poolt lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

 

Asenduskodu teenusele suunatakse orb ja vanemliku hoolitsuseta laps:

1) kelle vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud;

2) kelle vanematele on nende piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;

3) kelle vanemate isikuhooldusõigus lapse suhtes on piiratud või täielikult ära võetud;

4) kes on vanematest eraldatud;

5) kelle vanemad kannavad eelvangistust või vangistust vanglas. Lapse asendushooldusele suunamisel ja talle juhtumiplaani koostamisel arvestatakse vähemalt 10-aastase lapse soovi. Kui lapse arengutase seda võimaldab, tuleb arvestada ka noorema kui 10-aastase lapse soovi.

 

Asenduskoduteenusele õigustatud lapsele osutatakse asenduskoduteenust:

1) kuni lapse 18-aastaseks saamiseni,

2) statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses põhi- või keskhariduse omandamise korral kuni järgmise kooliaasta alguseni või

3) kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkoolis bakalaureuse- või magistriõppes esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni, kui asenduskoduteenusel viibiv laps jätkab õppimist kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkooli bakalaureuse- või magistriõppes samal kalendriaastal, kui ta omandas põhi-, kesk- või kõrghariduse. 

 

Tööpõhimõtted asenduskodu teenusel olevate laste puhul:

Asenduskodu tegevuse eesmärgiks on kasvatada lastest vastavalt oma võimetele eluga toimetulevad ja ühiskonnale vajalikud kodanikud.

 

Oma eesmärkidest tulenevalt on asenduskodul järgmised põhiülesanded:

– kasvatada lapsi vastavalt nende eale, tervislikule seisundile, võimetele ja iseloomule võimalikult peresarnastes tingimustes;

– arendada laste võimeid ja häid iseloomuomadusi ning neutraliseerida halbu kalduvusi;

– arendada laste ja kasvatajate ühistegevust;

– toetada lapse elukohajärgset eestkosteasutust lapse tagasipöördumisel koju,  lapsendamisel või lapse üle eestkoste seadmisel või andmisel hooldusperekonda;

– korraldada koos eestkosteasutusega lapse iseseisva elu alustamist.

 

Asenduskodu tagab lastele nende eale ja seisundile vastava hooldamise, rehabilitatsiooni ning arstiabi korraldamise.

Asenduskoduteenus on teenuse osutaja poolt lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna.

 

Asenduskodu teenusele suunatakse orb ja vanemliku hoolitsuseta laps:

1) kelle vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud;

2) kelle vanematele on nende piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;

3) kelle vanemate isikuhooldusõigus lapse suhtes on piiratud või täielikult ära võetud;

4) kes on vanematest eraldatud;

5) kelle vanemad kannavad eelvangistust või vangistust vanglas. Lapse asendushooldusele suunamisel ja talle juhtumiplaani koostamisel arvestatakse vähemalt 10-aastase lapse soovi. Kui lapse arengutase seda võimaldab, tuleb arvestada ka noorema kui 10-aastase lapse soovi.

 

Asenduskoduteenusele õigustatud lapsele osutatakse asenduskoduteenust:

1) kuni lapse 18-aastaseks saamiseni,

2) statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses põhi- või keskhariduse omandamise korral kuni järgmise kooliaasta alguseni või

3) kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkoolis bakalaureuse- või magistriõppes esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni, kui asenduskoduteenusel viibiv laps jätkab õppimist kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkooli bakalaureuse- või magistriõppes samal kalendriaastal, kui ta omandas põhi-, kesk- või kõrghariduse. 

 

Tööpõhimõtted asenduskodu teenusel olevate laste puhul:

Asenduskodu tegevuse eesmärgiks on kasvatada lastest vastavalt oma võimetele eluga toimetulevad ja ühiskonnale vajalikud kodanikud.

 

Oma eesmärkidest tulenevalt on asenduskodul järgmised põhiülesanded:

– kasvatada lapsi vastavalt nende eale, tervislikule seisundile, võimetele ja iseloomule võimalikult peresarnastes tingimustes;

– arendada laste võimeid ja häid iseloomuomadusi ning neutraliseerida halbu kalduvusi;

– arendada laste ja kasvatajate ühistegevust;

– toetada lapse elukohajärgset eestkosteasutust lapse tagasipöördumisel koju,  lapsendamisel või lapse üle eestkoste seadmisel või andmisel hooldusperekonda;

– korraldada koos eestkosteasutusega lapse iseseisva elu alustamist.

 

Asenduskodu tagab lastele nende eale ja seisundile vastava hooldamise, rehabilitatsiooni ning arstiabi korraldamise.