Haridustugiteenused

Sotsiaalpedagoogid


Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Sotsiaalpedagoogid töötavad Saaremaa vallas enamasti koolides, osaliselt ka lasteaedades.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonnas osutatakse järgmisi sotsiaalpedagoogi teenuseid:

1. lapse/õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning analüüsimine;

2. lapse/õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine;

3. sotsiaalpedagoogilise ennetustegevuse koordineerimine;

4. sotsiaalpedagoogilise lahendustegevuse juhtumitöö ja koordineerimine

Sotsiaalpedagoogi poole võib pöörduda nii õpetaja, lapsevanem kui ka laps ise, kui on mure koolikohustuse täitmisega, probleemidega suhetes, olukorra muutustega koolis, mis võivad mõjutada lapse sotsiaalset toimetulekut jne.

Pöördu julgelt, kui sul on mure või kui sa näed kedagi, kes vajab abi!

Sotsiaalpedagoogid soovitavad:

 • Chazan, M., Laing, A.F., Davies, D., Phillips, R. (2001) “Eemaletõmbunud, üksildaste laste ja noorukite abistamine”
 • Dyregrov, A. (1995) “Lapse lein”
 • Gurian, M., Ballew, A. (2004)“Poisid ja tüdrukud õpivad erinevalt”
 • Hansen, H., Henriksen, K. (2003)“Kiusupunn. Kiusamise käsiraamat”
 • Jüristo, K. (2007) „KAS – Kaasatus, avatus, sallivus. Käsiraamat noortega töötavatele inimestele”
 • Keltikangas-Järvinen, L. (2009) “Temperament ja kooliedu”
 • Klefbeck, J., Ogden, T. (2001)“Laps ja võrgustikutöö”
 • Kõrgesaar, J. (2002) “Sissejuhatus hariduslike erivajaduste käsitlusse”
 • Naarits-Linn, T. (2011) “Kriisisekkumine koolisuhetes”
 • Rogers, B. (2011) “Käitumine klassiruumis”
 • Roomeldi, M., Haldre, L., Susi, A., Metsis, L., Kõrgesaar, R. (2003) “Hüperaktiivne laps. Abiks lapsevanematele ja pedagoogidele”
 • Sharp, S., Smith, P. (2004) “Võitlus koolikiusamisega”
 • Watson, G. (2003) “Koolikäitumise käsiraamat”

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Sotsiaalpedagoogid töötavad Saaremaa vallas enamasti koolides, osaliselt ka lasteaedades.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonnas osutatakse järgmisi sotsiaalpedagoogi teenuseid:

1. lapse/õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning analüüsimine;

2. lapse/õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine;

3. sotsiaalpedagoogilise ennetustegevuse koordineerimine;

4. sotsiaalpedagoogilise lahendustegevuse juhtumitöö ja koordineerimine

Sotsiaalpedagoogi poole võib pöörduda nii õpetaja, lapsevanem kui ka laps ise, kui on mure koolikohustuse täitmisega, probleemidega suhetes, olukorra muutustega koolis, mis võivad mõjutada lapse sotsiaalset toimetulekut jne.

Pöördu julgelt, kui sul on mure või kui sa näed kedagi, kes vajab abi!

Sotsiaalpedagoogid soovitavad:

 • Chazan, M., Laing, A.F., Davies, D., Phillips, R. (2001) “Eemaletõmbunud, üksildaste laste ja noorukite abistamine”
 • Dyregrov, A. (1995) “Lapse lein”
 • Gurian, M., Ballew, A. (2004)“Poisid ja tüdrukud õpivad erinevalt”
 • Hansen, H., Henriksen, K. (2003)“Kiusupunn. Kiusamise käsiraamat”
 • Jüristo, K. (2007) „KAS – Kaasatus, avatus, sallivus. Käsiraamat noortega töötavatele inimestele”
 • Keltikangas-Järvinen, L. (2009) “Temperament ja kooliedu”
 • Klefbeck, J., Ogden, T. (2001)“Laps ja võrgustikutöö”
 • Kõrgesaar, J. (2002) “Sissejuhatus hariduslike erivajaduste käsitlusse”
 • Naarits-Linn, T. (2011) “Kriisisekkumine koolisuhetes”
 • Rogers, B. (2011) “Käitumine klassiruumis”
 • Roomeldi, M., Haldre, L., Susi, A., Metsis, L., Kõrgesaar, R. (2003) “Hüperaktiivne laps. Abiks lapsevanematele ja pedagoogidele”
 • Sharp, S., Smith, P. (2004) “Võitlus koolikiusamisega”
 • Watson, G. (2003) “Koolikäitumise käsiraamat”