Haridustugiteenused

Sotsiaalpedagoog


Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Sotsiaalpedagoogid töötavad Saaremaa vallas enamasti koolides, osaliselt ka lasteaedades.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonnas osutatakse järgmisi sotsiaalpedagoogi teenuseid:

1. lapse/õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning analüüsimine;

2. lapse/õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine;

3. sotsiaalpedagoogilise ennetustegevuse koordineerimine;

4. sotsiaalpedagoogilise lahendustegevuse juhtumitöö ja koordineerimine

Sotsiaalpedagoogi poole võib pöörduda nii õpetaja, lapsevanem kui ka laps ise, kui on mure koolikohustuse täitmisega, probleemidega suhetes, olukorra muutustega koolis, mis võivad mõjutada lapse sotsiaalset toimetulekut jne.

Pöördu julgelt, kui sul on mure või kui sa näed kedagi, kes vajab abi!

Spetsailistide kontaktid leiad haridustugiteenuste alt.

 

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Sotsiaalpedagoogid töötavad Saaremaa vallas enamasti koolides, osaliselt ka lasteaedades.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonnas osutatakse järgmisi sotsiaalpedagoogi teenuseid:

1. lapse/õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning analüüsimine;

2. lapse/õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine;

3. sotsiaalpedagoogilise ennetustegevuse koordineerimine;

4. sotsiaalpedagoogilise lahendustegevuse juhtumitöö ja koordineerimine

Sotsiaalpedagoogi poole võib pöörduda nii õpetaja, lapsevanem kui ka laps ise, kui on mure koolikohustuse täitmisega, probleemidega suhetes, olukorra muutustega koolis, mis võivad mõjutada lapse sotsiaalset toimetulekut jne.

Pöördu julgelt, kui sul on mure või kui sa näed kedagi, kes vajab abi!

Spetsailistide kontaktid leiad haridustugiteenuste alt.