Sotsiaalteenused

Tugiteenused raske ja sügav puudega lastele


Tugiteenuste pakkumise eesmärgiks on toetada lapsevanemate töötamist, võimaldada tööturule naasta, tööhõives püsida, töökoormust suurendada, alustada/ jätkata õpingutega ja  vähendada hoolduskoormust.

Tugiteenuseid osutatakse raske ja sügava puudega lastele vanuses (0- 17 k.a aastased).

Tugiteenused on lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus, transporditeenus.

 

LAPSEHOIUTEENUSE ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja – Kuressaare Perekodu.

Lapsehoiuteenust on võimalik kasutada:

• koolieelsele ja koduõppel oleval lapsel: päeval, õhtul, nädalavahetustel või teatud perioodil ööpäevaringselt;

• põhiharidust omandaval lapsel: peale koolipäev lõppu, õhtuti ja nädalavahetustel; koolivaheaegadel lisandub päevahoiu või ööpäevahoiu võimalus;

• noortel, kellel on põhiharidus omandatud, aga kes ei ole kutseõppes: päeval, õhtul, nädalavahetustel ning teatud perioodidel ööpäevaringselt.

Lapsehoiuteenuse osutamine toimub kas hoiukodus (Kuressaare Perekodus) või kokkuleppel lapse kodus.

 

TUGIISIKU TEENUSE eesmärk on puudega lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Oluline on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

 

Tugiisikuteenust saavad lapsed päevasel ajal kodus, hoiukodus, haridusasutuses ja tervise- või rehabilitatsiooniteenusel käimisel, et lapsevanem saaks osaleda tööturuteenustel.

TRANSPORDITEENUST osutatakse lapsele, et ta saaks osaleda hoiu- või tugiisiku teenusel. Vajadusel (ja kokkuleppel) on võimalus kasutada spetsiaalset invatransporti.

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita vormikohane avaldus ja esitada koos lisadokumentidega: koopia taotleja isikutunnistusest kohalikule omavalitsusele, teenusepakkujale (Kuressaare Perekodu) või Sotsiaalkindlustusametile.

Tugiteenuste pakkumise eesmärgiks on toetada lapsevanemate töötamist, võimaldada tööturule naasta, tööhõives püsida, töökoormust suurendada, alustada/ jätkata õpingutega ja  vähendada hoolduskoormust.

Tugiteenuseid osutatakse raske ja sügava puudega lastele vanuses (0- 17 k.a aastased).

Tugiteenused on lapsehoiuteenus, tugiisikuteenus, transporditeenus.

 

LAPSEHOIUTEENUSE ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja – Kuressaare Perekodu.

Lapsehoiuteenust on võimalik kasutada:

• koolieelsele ja koduõppel oleval lapsel: päeval, õhtul, nädalavahetustel või teatud perioodil ööpäevaringselt;

• põhiharidust omandaval lapsel: peale koolipäev lõppu, õhtuti ja nädalavahetustel; koolivaheaegadel lisandub päevahoiu või ööpäevahoiu võimalus;

• noortel, kellel on põhiharidus omandatud, aga kes ei ole kutseõppes: päeval, õhtul, nädalavahetustel ning teatud perioodidel ööpäevaringselt.

Lapsehoiuteenuse osutamine toimub kas hoiukodus (Kuressaare Perekodus) või kokkuleppel lapse kodus.

 

TUGIISIKU TEENUSE eesmärk on puudega lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule. Oluline on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.

 

Tugiisikuteenust saavad lapsed päevasel ajal kodus, hoiukodus, haridusasutuses ja tervise- või rehabilitatsiooniteenusel käimisel, et lapsevanem saaks osaleda tööturuteenustel.

TRANSPORDITEENUST osutatakse lapsele, et ta saaks osaleda hoiu- või tugiisiku teenusel. Vajadusel (ja kokkuleppel) on võimalus kasutada spetsiaalset invatransporti.

Teenuste saamiseks tuleb lapsevanemal täita vormikohane avaldus ja esitada koos lisadokumentidega: koopia taotleja isikutunnistusest kohalikule omavalitsusele, teenusepakkujale (Kuressaare Perekodu) või Sotsiaalkindlustusametile.