Haridustugiteenused

Logopeed


Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonna logopeedid töötavad enamasti Saaremaa valla lasteaedades, kuna kõneprobleemid avalduvad üldiselt just koolieelses eas. Varajane märkamine ja sekkumine on olulised seetõttu, et abita jäämisel võivad probleemid kõne arengus põhjustada õpi- ja käitumisraskusi nii lasteaias kui ka koolis. Kui lasteaias või koolis logopeedi pole, palume lapsevanemal pöörduda tugikeskuse poole.

Logopeedi tööülesanneteks on

1. Lapse kõne- ja suhtlemisoskuse hindamine, arendamine ja parandamine ning neelamisfunktsiooni kujundamine ja/või taastamine.

2. Lapsevanemate ja õpetajate nõustamine.

Logopeedi poole võib pöörduda, kui lapsel esinevad kõne arengu probleemid (probleemid kõnelemisel või kõnest arusaamisel), hääldus- ja hääleprobleemid, kogelus ja neelamisraskused.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonnas osutatakse järgmisi logopeedi teenuseid:

1. logopeediline hindamine;

2. logopeediline nõustamine;

3. individuaalne logopeediline teraapia;

4. logopeediline rühmateraapia

Spetsialistide kontaktid leiad haridustugiteenuste alt.

 

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonna logopeedid töötavad enamasti Saaremaa valla lasteaedades, kuna kõneprobleemid avalduvad üldiselt just koolieelses eas. Varajane märkamine ja sekkumine on olulised seetõttu, et abita jäämisel võivad probleemid kõne arengus põhjustada õpi- ja käitumisraskusi nii lasteaias kui ka koolis. Kui lasteaias või koolis logopeedi pole, palume lapsevanemal pöörduda tugikeskuse poole.

Logopeedi tööülesanneteks on

1. Lapse kõne- ja suhtlemisoskuse hindamine, arendamine ja parandamine ning neelamisfunktsiooni kujundamine ja/või taastamine.

2. Lapsevanemate ja õpetajate nõustamine.

Logopeedi poole võib pöörduda, kui lapsel esinevad kõne arengu probleemid (probleemid kõnelemisel või kõnest arusaamisel), hääldus- ja hääleprobleemid, kogelus ja neelamisraskused.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonnas osutatakse järgmisi logopeedi teenuseid:

1. logopeediline hindamine;

2. logopeediline nõustamine;

3. individuaalne logopeediline teraapia;

4. logopeediline rühmateraapia

Spetsialistide kontaktid leiad haridustugiteenuste alt.