Kool

Tagasiside küsimustikud


Tagasiside küsimustik lapsevanematele.

Tagasiside küsimustik praktikandile.

Tagasiside küsimustik asendusteenistujale.

Töötajate rahuloluküsimustik.

 

Teie arvamus meie koolist ja siin toimuvast on meile oluline!

Tagasiside küsimustik lapsevanematele.

Tagasiside küsimustik praktikandile.

Tagasiside küsimustik asendusteenistujale.

Töötajate rahuloluküsimustik.

 

Teie arvamus meie koolist ja siin toimuvast on meile oluline!