Kool

Vajalikud dokumendid


Taotlus Saaremaa Toetava Hariduse Keskusesse tulemiseks (esitatakse haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO)

Avaldus pikendatud õppe taotlemiseks

Avaldus lisaõppe taotlemiseks

Avaldus õpilaskodu teenusele saamiseks

Avaldus õpilaskodu teenuselt lahkumiseks

Avaldus pikapäevarühmateenusele saamiseks

Taotlus Saaremaa Toetava Hariduse Keskusesse tulemiseks (esitatakse haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO)

Avaldus pikendatud õppe taotlemiseks

Avaldus lisaõppe taotlemiseks

Avaldus õpilaskodu teenusele saamiseks

Avaldus õpilaskodu teenuselt lahkumiseks

Avaldus pikapäevarühmateenusele saamiseks