Kool

Huviringid


Kallemäe õppehoones toimuvad huviringid:

 

Huviring Juhendaja Toimumisaeg

Sotsiaalsed mängud

Tegemist on eelkõige sotsiaalseid võimeid ja oskusi arendava ringiga, kus mängitakse erinevaid arendavaid mänge, tehakse praktilisi harjutusi, harjutatakse kommunikatsiooni-ja koostööoskusi, enesekohaseid võimeid ja oskusi jne.

Hanna Reek

 

Sõnakunstiring 

Sõnakunstiringis tutvustatakse erinevaid lastekirjanduse tähtpäevi ning valmistutakse esinema koolis toimuvatel kontsertitel.  

Signe Stern

 

Spordiring

Spordiringis mängitakse pallimänge ja tehakse muid sportlikke tegevusi, mis tagavad igakülgse lapse kehalise arengu.

Meiko Saar T 16.15 - 17.00

Tehnikaring

Tehnikaringis õpitakse õppida tundma erinevaid materjale ning kasutama tööriistu ja masinaid. Huviringis valmistatakse esemeid ja õpitakse kasutama töövõtteid, mida läheb vaja igapäevases elus.

Meiko Saar N 6. tund

Kunstiring

Kunstiringis pakutakse õpilastele eneseväljendamise rõõmu, eduelamust ja tunnustust. Luuakse tingimused kunstialaste teadmiste, oskuste, hoiakute ja võimete arenguks, rikastatakse fantaasiat ja loovust.

Aita Koit

T 2. tund

T 5. tund

N 3. tund

Solistiõpe

Solistiõppe ringi eesmärgiks on, et õpilane tunneks rõõmu laulmisest, laulaks pingevabalt õige hingamise ja selge diktsiooniga ning esineks kooli ürituste.

Liivia Aavik kokkuleppel juhendajaga

Kuressaare õppehoones toimub tunniväline huvitegevus pikapäevarühma tegevuse raames.

Huvitegevus on Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse õpilastele tasuta.

Kallemäe õppehoones toimuvad huviringid:

 

Kuressaare õppehoones toimub tunniväline huvitegevus pikapäevarühma tegevuse raames.

Huvitegevus on Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse õpilastele tasuta.

Huviring Juhendaja Toimumisaeg

Sotsiaalsed mängud

Tegemist on eelkõige sotsiaalseid võimeid ja oskusi arendava ringiga, kus mängitakse erinevaid arendavaid mänge, tehakse praktilisi harjutusi, harjutatakse kommunikatsiooni-ja koostööoskusi, enesekohaseid võimeid ja oskusi jne.

Hanna Reek

 

Sõnakunstiring 

Sõnakunstiringis tutvustatakse erinevaid lastekirjanduse tähtpäevi ning valmistutakse esinema koolis toimuvatel kontsertitel.  

Signe Stern

 

Spordiring

Spordiringis mängitakse pallimänge ja tehakse muid sportlikke tegevusi, mis tagavad igakülgse lapse kehalise arengu.

Meiko Saar T 16.15 - 17.00

Tehnikaring

Tehnikaringis õpitakse õppida tundma erinevaid materjale ning kasutama tööriistu ja masinaid. Huviringis valmistatakse esemeid ja õpitakse kasutama töövõtteid, mida läheb vaja igapäevases elus.

Meiko Saar N 6. tund

Kunstiring

Kunstiringis pakutakse õpilastele eneseväljendamise rõõmu, eduelamust ja tunnustust. Luuakse tingimused kunstialaste teadmiste, oskuste, hoiakute ja võimete arenguks, rikastatakse fantaasiat ja loovust.

Aita Koit

T 2. tund

T 5. tund

N 3. tund

Solistiõpe

Solistiõppe ringi eesmärgiks on, et õpilane tunneks rõõmu laulmisest, laulaks pingevabalt õige hingamise ja selge diktsiooniga ning esineks kooli ürituste.

Liivia Aavik kokkuleppel juhendajaga