Uudised

ERIPEDAGOOG Ristiku lasteaeda ja Valjala kooli! 13. juuni kairipirn


Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakond on Saaremaa Vallavalitsuse hallatav õppenõustamiskeskus, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna haldusalas.

Osakond osutab haridustugiteenuseid Saaremaa valla lastele ja noortele haridusasutustes ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

Otsime oma meeskonda

ERIPEDAGOOGI 

Põhilised tööülesanded:

 • koostöös teiste spetsialistidega erivajadustega õppija toetamine ja suunamine eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas;
 • esmase mahajäämuse ületamine/vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega;
 • õppija lähimale arenguvallale vastava õpikeskkonna kujundamine.

Nõutav haridus: erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus või eripedagoogi kutse.

See töö sobib Sulle, kui Sul on:

 • nõutav haridus omandatud või omandamisel;
 • võime töötada iseseisvalt ja meeskonnas;
 • oskus püstitada eesmärke ja hinnata töö tulemuslikkust;
 • soov ametialaselt areneda ja ennast spetsialistina teostada;
 • hea suhtlemisoskus ja kõrge pingetaluvus.

Omalt poolt pakume Sulle:

 • rutiinivaba tööd ja kaasaegset töökeskkonda;
 • kolleegide toetavat õlga kooli tugimeeskonna ja teise koolis töötava eripedagoogi näol;
 • võimalust rakendada oma ideid ja teadmisi osakonna arendamisel;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • täienduskoolitusi, regulaarseid meeskonnatöö arutelusid ja töönõustamist;
 • teised motivatsioonipaketist lähtuvad hüved.

Tööaeg: kokkuleppel

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Töö põhiasukoht: Ristiku Lasteaias, Valjala Põhikoolis

CV koos lühikese motivatsioonikirjaga saata meiliaadressile gabriela.rooso@sthk.edu.ee

Lisainfo: Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonna juhataja Gabriela Rooso tel. 5884 0251, gabriela.rooso@sthk.edu.ee

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakond on Saaremaa Vallavalitsuse hallatav õppenõustamiskeskus, mis tegutseb vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna haldusalas.

Osakond osutab haridustugiteenuseid Saaremaa valla lastele ja noortele haridusasutustes ning vanematele seoses lapse või noore arengu-, õpi- või käitumisprobleemidega.

Otsime oma meeskonda

ERIPEDAGOOGI 

Põhilised tööülesanded:

 • koostöös teiste spetsialistidega erivajadustega õppija toetamine ja suunamine eesmärgiga soodustada igakülgselt tema arengut eakohasuse suunas;
 • esmase mahajäämuse ületamine/vähendamine ja teisese mahajäämuse ennetamine/leevendamine eripedagoogiliste vahenditega;
 • õppija lähimale arenguvallale vastava õpikeskkonna kujundamine.

Nõutav haridus: erialane magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus või eripedagoogi kutse.

See töö sobib Sulle, kui Sul on:

 • nõutav haridus omandatud või omandamisel;
 • võime töötada iseseisvalt ja meeskonnas;
 • oskus püstitada eesmärke ja hinnata töö tulemuslikkust;
 • soov ametialaselt areneda ja ennast spetsialistina teostada;
 • hea suhtlemisoskus ja kõrge pingetaluvus.

Omalt poolt pakume Sulle:

 • rutiinivaba tööd ja kaasaegset töökeskkonda;
 • kolleegide toetavat õlga kooli tugimeeskonna ja teise koolis töötava eripedagoogi näol;
 • võimalust rakendada oma ideid ja teadmisi osakonna arendamisel;
 • konkurentsivõimelist töötasu;
 • täienduskoolitusi, regulaarseid meeskonnatöö arutelusid ja töönõustamist;
 • teised motivatsioonipaketist lähtuvad hüved.

Tööaeg: kokkuleppel

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Töö põhiasukoht: Ristiku Lasteaias, Valjala Põhikoolis

CV koos lühikese motivatsioonikirjaga saata meiliaadressile gabriela.rooso@sthk.edu.ee

Lisainfo: Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonna juhataja Gabriela Rooso tel. 5884 0251, gabriela.rooso@sthk.edu.ee