Sotsiaalteenused

Järelhooldusteenus


Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva täisealise isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine (eluaseme ning vajaduspõhiste tugiteenuste ja toetuste tagamine). 

Järelhooldusteenust osutatakse asendushooldusel viibivale täisealisele isikule, kes pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes: 

1) esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni või kuni õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni; 

2) isiku 25-aastaseks saamiseni. 

Järelhooldusteenus tagatakse asendushooldusteenusel viibivale täisealisele isikule, kes järelhooldusele suunamise ajal jätkab õppimist statsionaarses õppevormis või tervislikel näidustustel muus õppevormis ning kes viibis asendushooldusteenusel seetõttu, et: 

  • tema vanem on surnud; 

  • lapsevanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja; 

  • vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud või see on täielikult ära võetud; 

  • laps on vanemast eraldatud.  

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva täisealise isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine (eluaseme ning vajaduspõhiste tugiteenuste ja toetuste tagamine). 

Järelhooldusteenust osutatakse asendushooldusel viibivale täisealisele isikule, kes pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkab järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes: 

1) esmase õppekavajärgse nominaalse õppeaja lõpuni või kuni õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui isiku 25-aastaseks saamiseni; 

2) isiku 25-aastaseks saamiseni. 

Järelhooldusteenus tagatakse asendushooldusteenusel viibivale täisealisele isikule, kes järelhooldusele suunamise ajal jätkab õppimist statsionaarses õppevormis või tervislikel näidustustel muus õppevormis ning kes viibis asendushooldusteenusel seetõttu, et: 

  • tema vanem on surnud; 

  • lapsevanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja; 

  • vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud või see on täielikult ära võetud; 

  • laps on vanemast eraldatud.