Sotsiaalteenused

Turvakoduteenus


Turvakoduteenuse osutamise eesmärk on ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja esmase abi tagamine lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut. 

Turvakoduteenus on ööpäevaringne teenus, kus selgitatakse kõigepealt välja lapse abivajadus, tagatakse ajutine eluase ja turvalisus ning east ja vajadusest tulenev nõustamine. Ajutise eluaseme tagamine hõlmab nii voodikoha, isikliku hügieeni, pesupesemise ja toitlustamise võimaluste tagamist. Turvakoduteenuse raames luuakse sobivad tingimused õppimiseks ning toetatakse last õppetöös, samuti korraldatakse vaba aja tegevusi, toetades laste eakohast arengut. 

Teenust võib taotleda kohalik omavalitsus, kuid turvakoduteenuse pakkuja poole võib pöörduda ka isik ise, samuti võib abivajaja teenuse osutaja juurde viia mõni teine isik (nt politsei, lähedane, õpetaja jne). 

Turvakoduteenuse osutamise eesmärk on ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja esmase abi tagamine lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut. 

Turvakoduteenus on ööpäevaringne teenus, kus selgitatakse kõigepealt välja lapse abivajadus, tagatakse ajutine eluase ja turvalisus ning east ja vajadusest tulenev nõustamine. Ajutise eluaseme tagamine hõlmab nii voodikoha, isikliku hügieeni, pesupesemise ja toitlustamise võimaluste tagamist. Turvakoduteenuse raames luuakse sobivad tingimused õppimiseks ning toetatakse last õppetöös, samuti korraldatakse vaba aja tegevusi, toetades laste eakohast arengut. 

Teenust võib taotleda kohalik omavalitsus, kuid turvakoduteenuse pakkuja poole võib pöörduda ka isik ise, samuti võib abivajaja teenuse osutaja juurde viia mõni teine isik (nt politsei, lähedane, õpetaja jne).