Sotsiaalteenused

Asendushooldusteenus


Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.  

Asendushooldusteenus tagatakse lastele kuni 18-aastaseks saamiseni, kui:  

1) lapse vanem on surnud; 

2) lapse vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja; 

3) vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult ära võetud; 

4) laps on vanemast eraldatud. 

Asendushooldusteenus tagatakse lapsele  kuni:  

1) Asendushooldusele suunamise asjaolude äralangemiseni;   

2) lapse 18-aastaseks saamiseni või hariduse omandamise korral mitte kauem kui järgmise õppeaasta alguseni sel aastal, kui laps sai 19-aastaseks; 

3) õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui lapse 19-aastaseks saamiseni; 

Ajutise asendushooldusteenuse võib tagada abivajavale lapsele, kelle hooldusõiguslik vanem või füüsilisest isikust eestkostja on andnud nõusoleku, et asendushooldusteenust osutatakse kuni 90 päeva või periooditi.

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.  

Asendushooldusteenus tagatakse lastele kuni 18-aastaseks saamiseni, kui:  

1) lapse vanem on surnud; 

2) lapse vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja; 

3) vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult ära võetud; 

4) laps on vanemast eraldatud. 

Asendushooldusteenus tagatakse lapsele  kuni:  

1) Asendushooldusele suunamise asjaolude äralangemiseni;   

2) lapse 18-aastaseks saamiseni või hariduse omandamise korral mitte kauem kui järgmise õppeaasta alguseni sel aastal, kui laps sai 19-aastaseks; 

3) õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui lapse 19-aastaseks saamiseni; 

Ajutise asendushooldusteenuse võib tagada abivajavale lapsele, kelle hooldusõiguslik vanem või füüsilisest isikust eestkostja on andnud nõusoleku, et asendushooldusteenust osutatakse kuni 90 päeva või periooditi.