Kool

Ajalugu


Kallemäe Kool on asutatud 1940. aastal

1937. aastal alustati uue koolimaja ehitamist Kallemäele.
1940. aastal sai maja valmis ja jäi kohe kitsaks, sest  vahepeal oli vaja avada ka seitsmes klass.
1940.a. - avati Kallemäe Mitteametlik Keskkool
1950.a. - nimetati ümber Kallemäe 7-klassiliseks kooliks
1961.a. - nimetati ümber Kallemäe 8-klassiliseks kooliks
1976.a. - nimetati ümber Kallemäe Eriinternaatkooliks
1991.a. - nimetati ümber Kallemäe Kooliks
2020.a. - võttis kooli oma haldusalasse Saaremaa Vallavalitus ning kooli nimeks sai Saaremaa Toetava Hariduse Keskus (STHK)
2022.a. 1. jaanuaarist liitusid asutusega Saaremaa Laste ja perede Tugikeskus ning Kuressaare Perekodu

Kallemäe Kooli Kuressaare filiaali ajalugu

1992.a avati Kuressaare 4. Lastepäevakodu juures puuetega laste rühm
1994. a sügisel moodustati nn. puuetega laste klass Kuressaare Vanalinna kooli alluvusse. 
1995. a. sügisel koliti Puuetega Inimeste Koja majja Pikal tänaval, lisaks moodustati täiendavalt kolm klassi Kuressaare Väikelastekodus.
1998. a. sügisel viidi Puuetega Inimeste Koja majas olnud klass üle 6. lasteaeda Tallinna tn 64 , kuhu moodustati juurde veel üks klass.
1999.a sügiseks koondati 6. lasteaeda kokku olemasolevast kuuest klassist neli.
2002. a septembris jätkasid klassid tööd 6 klassikomplektina ja 45 õpilasega.
2005.a septembris liideti erivajadustega laste klassid Kallemäe Kooliga, saades Kallemäe Kooli Kuressaare filiaaliks.
2007/2008 õppeaastast asuvad Kallemäe Kooli Kuressaare filiaali toimetulekuklassid Suur- Põllu 4 asuvas koolihoones (hoone valmis 2007. aasta sügiseks).
2020.a. on tegemist Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse Kuressaare õppehoonega.

Kallemäe Kool on asutatud 1940. aastal

1937. aastal alustati uue koolimaja ehitamist Kallemäele.
1940. aastal sai maja valmis ja jäi kohe kitsaks, sest  vahepeal oli vaja avada ka seitsmes klass.
1940.a. - avati Kallemäe Mitteametlik Keskkool
1950.a. - nimetati ümber Kallemäe 7-klassiliseks kooliks
1961.a. - nimetati ümber Kallemäe 8-klassiliseks kooliks
1976.a. - nimetati ümber Kallemäe Eriinternaatkooliks
1991.a. - nimetati ümber Kallemäe Kooliks
2020.a. - võttis kooli oma haldusalasse Saaremaa Vallavalitus ning kooli nimeks sai Saaremaa Toetava Hariduse Keskus (STHK)
2022.a. 1. jaanuaarist liitusid asutusega Saaremaa Laste ja perede Tugikeskus ning Kuressaare Perekodu

Kallemäe Kooli Kuressaare filiaali ajalugu

1992.a avati Kuressaare 4. Lastepäevakodu juures puuetega laste rühm
1994. a sügisel moodustati nn. puuetega laste klass Kuressaare Vanalinna kooli alluvusse. 
1995. a. sügisel koliti Puuetega Inimeste Koja majja Pikal tänaval, lisaks moodustati täiendavalt kolm klassi Kuressaare Väikelastekodus.
1998. a. sügisel viidi Puuetega Inimeste Koja majas olnud klass üle 6. lasteaeda Tallinna tn 64 , kuhu moodustati juurde veel üks klass.
1999.a sügiseks koondati 6. lasteaeda kokku olemasolevast kuuest klassist neli.
2002. a septembris jätkasid klassid tööd 6 klassikomplektina ja 45 õpilasega.
2005.a septembris liideti erivajadustega laste klassid Kallemäe Kooliga, saades Kallemäe Kooli Kuressaare filiaaliks.
2007/2008 õppeaastast asuvad Kallemäe Kooli Kuressaare filiaali toimetulekuklassid Suur- Põllu 4 asuvas koolihoones (hoone valmis 2007. aasta sügiseks).
2020.a. on tegemist Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse Kuressaare õppehoonega.