Kool

Õpilaskodu


Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse õpilaskodu paikneb Kallemäe õppehoone teise korruse vasakus tiivas.

Õpilaskodusse võetakse vastu lapsevanema avalduse alusel õpilased, kelle igakülgsele arengule ja huvidele vastavate õppimis-, elamis- ning kasvatustingimuste tagamiseks on õpilaskodu kasutamine KOV lastekaitsetöötaja ning kooli rehabilitatsioonimeeskonna ja/või nõustamiskomisjoni hinnangult tugiteenusena vajalik.

Õpilaskodusse õpilase vastuvõtmise eelduseks on õpilaskodu keskkonna ja ruumitingimuste sobilikkus lähtuvalt lapse erivajadusest ning tema käitumine on ohutu iseenda ja teiste tervisele.

STHK õpilaskodu kodukord

Avaldus õpilaskodu teenuse saamiseks

Avaldus õpilaskodu teenuselt lahkumiseks

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse õpilaskodu paikneb Kallemäe õppehoone teise korruse vasakus tiivas.

Õpilaskodusse võetakse vastu lapsevanema avalduse alusel õpilased, kelle igakülgsele arengule ja huvidele vastavate õppimis-, elamis- ning kasvatustingimuste tagamiseks on õpilaskodu kasutamine KOV lastekaitsetöötaja ning kooli rehabilitatsioonimeeskonna ja/või nõustamiskomisjoni hinnangult tugiteenusena vajalik.

Õpilaskodusse õpilase vastuvõtmise eelduseks on õpilaskodu keskkonna ja ruumitingimuste sobilikkus lähtuvalt lapse erivajadusest ning tema käitumine on ohutu iseenda ja teiste tervisele.

STHK õpilaskodu kodukord

Avaldus õpilaskodu teenuse saamiseks

Avaldus õpilaskodu teenuselt lahkumiseks