Kool

Huviringid


Kallemäe õppehoones toimuvad huviringid:

 

Huviring Juhendaja Toimumisaeg

Käsitööring

Käsitööringis õpitakse erinevaid praktilisi oskusi käsitööesemete valmistamisel, materjalide, töö- ja tehniliste vahendite õiget ja säästlikku kasutamist.

Eve Väli

 

Sõnakunstiring 

Sõnakunstiringis tutvustatakse erinevaid lastekirjanduse tähtpäevi ning valmistutakse esinema koolis toimuvatel kontsertidel.  

Signe Stern

 

Spordiring

Spordiringis mängitakse pallimänge ja tehakse muid sportlikke tegevusi, mis tagavad igakülgse lapse kehalise arengu.

Meiko Saar  

Tehnikaring

Tehnikaringis õpitakse õppida tundma erinevaid materjale ning kasutama tööriistu ja masinaid. Huviringis valmistatakse esemeid ja õpitakse kasutama töövõtteid, mida läheb vaja igapäevases elus.

Meiko Saar  

Kunstiring

Kunstiringis arendatakse õpilaste loovust ja käelist tegevust. Kasutatakse praktiliste loovtegevuste erinevaid võimalusi.

Anne Auväärt

 

Solistiõpe

Solistiõppe ringi eesmärgiks on, et õpilane tunneks rõõmu laulmisest, laulaks pingevabalt õige hingamise ja selge diktsiooniga ning esineks kooli üritustel.

Liivia Aavik  

Kuressaare õppehoones toimub tunniväline huvitegevus pikapäevarühma tegevuse raames.

Huvitegevus on Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse õpilastele tasuta.

Kallemäe õppehoones toimuvad huviringid:

 

Kuressaare õppehoones toimub tunniväline huvitegevus pikapäevarühma tegevuse raames.

Huvitegevus on Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse õpilastele tasuta.

Huviring Juhendaja Toimumisaeg

Käsitööring

Käsitööringis õpitakse erinevaid praktilisi oskusi käsitööesemete valmistamisel, materjalide, töö- ja tehniliste vahendite õiget ja säästlikku kasutamist.

Eve Väli

 

Sõnakunstiring 

Sõnakunstiringis tutvustatakse erinevaid lastekirjanduse tähtpäevi ning valmistutakse esinema koolis toimuvatel kontsertidel.  

Signe Stern

 

Spordiring

Spordiringis mängitakse pallimänge ja tehakse muid sportlikke tegevusi, mis tagavad igakülgse lapse kehalise arengu.

Meiko Saar  

Tehnikaring

Tehnikaringis õpitakse õppida tundma erinevaid materjale ning kasutama tööriistu ja masinaid. Huviringis valmistatakse esemeid ja õpitakse kasutama töövõtteid, mida läheb vaja igapäevases elus.

Meiko Saar  

Kunstiring

Kunstiringis arendatakse õpilaste loovust ja käelist tegevust. Kasutatakse praktiliste loovtegevuste erinevaid võimalusi.

Anne Auväärt

 

Solistiõpe

Solistiõppe ringi eesmärgiks on, et õpilane tunneks rõõmu laulmisest, laulaks pingevabalt õige hingamise ja selge diktsiooniga ning esineks kooli üritustel.

Liivia Aavik