Sotsiaalteenused

Rehabilitatsioon


Saaremaa Toetava Hariduse Keskus osutab sotsiaalse rehabilitatsiooniteenust kahele sihtrühmale: 

1. Lapsed, kellel on tuvastatud lastekaitseseaduse  alusel abivajadus ning sotsiaalhoolekande seaduse alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus 

2. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses kuni 16-aastased puudega isikud ja kuni 16-aastased puuet taotlevad isikud.

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist. 

Teenus on olemuselt aktiivne, inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha – näiteks võimleb või õpib abivahendi abil riietumist. Neid oskusi harjutatakse rehabilitatsiooni-spetsialisti abiga ja juhendamisel, kuid lisaks annab spetsialist harjutusi ja ülesandeid, mida teha kodus iseseisvalt või koos pereliikme/hooldajaga. Kuna rehabilitatsiooniteenuse tulemuslikkuse eelduseks on alati inimese aktiivne osalus, siis ei kuulu rehabilitatsiooniteenuste hulka passiivsed protseduurid nagu massaaž, ravivann, soolakamber, külmaravi jms. 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on kompleksne teenus, mis on vajalik juhul, kui inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi, hooldaja, isiklik abistaja) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide  ehk rehabilitatsioonimeeskonna sekkumist. 

Eesmärkide saavutamiseks osutatakse vajaduse selgudes järgmisi teenuseid: 

* Rehabilitatsiooni plaani koostamine ja selle täitmise juhendamine (teenuse vajaduse hindamine ja eesmärkide seadmine) 

* Tegevusterapeudi teenus 

* Loovterapeudi teenus 

* Sotsiaaltöötaja teenus 

* Psühholoogi teenus 

* Eripedagoogi teenus 

* Logopeedi teenus 

* Füsioterapeudi teenus 

*Kogemusnõustaja teenus 

* Arsti teenus 

* Õe teenus 

Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui perele või grupis, välja arvatud arsti teenus, mida osutatakse ainult individuaalselt. 

Teenus on ajaliselt piiritletud, st seda osutatakse seatud eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul. Iga rehabilitatsiooniperioodi lõppedes annab rehabilitatsiooniteenuse osutaja hinnangu teenuse jätkamise vajadusele ning uuele taotlusele järgneb uus teenuse vajaduse hindamine. 

Kuidas SRT -ele saada? 

Kui lapsel on puue määratud, siis rehabilitatsiooniteenuste saamiseks tuleb koostada rehabilitatsiooniasutuses rehabilitatsiooniplaan, selleks pöördub lapsevanem  elukohajärgsesse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse ning esitab taotluse rehabilitatsiooniteenuse saamiseks. Taotluse vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel või klienditeeninduses kohapeal. Täidetud taotlus tuleb saata e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee või viia elukohajärgsesse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse. 

Seejärel saadetakse sotsiaalkindlustusametist teile koju suunamiskiri. Siis võtab vanem seal nimetatud aja jooksul ühendust tema poolt väljavalitud rehabilitatsiooniasutusega ja registreerib lapse rehabilitatsiooniplaani koostamiseks järjekorda. Suunamiskirjaga on kaasas nimekiri rehabilitatsiooniasutustest.  

Järjekorra teieni jõudmisel võtab rehabilitatsioonimeeskonna juht teiega ühendust. Kokkulepitud kuupäeval tuleb kohale tulla koos suunamiskirjaga, kui te pole seda teenusele registreerudes asutusse veel toimetanud. Kohapeal toimub kohtumine meeskonna spetsialistidega (minimaalselt kolm erinevat spetsialisti), kes vestlevad teie ja teie lapsega, hindavad last, täidavad ankeete jne. Seejärel kogub meeskond informatsiooni lapse kohta muudest allikatest (vestlevad õpetajatega, KOV sotsiaaltöötajatega, vaatlevad teda laste keskkonnas jne). Kui meeskond on koostanud rehabilitatsiooniplaani, tuleb see rehabilitatsiooniasutuse meeskonna juhi juures allkirjastada. Plaan  vaadatakse koos teiega veelkord üle, antakse täpsustavaid selgitusi ja juhiseid edaspidiseks toimetamiseks.  Soovitav on allkirjastamisel esitada kõik tekkinud küsimused! 

Seejärel tuleb oodata,  kuni rehabilitatsiooniasutus annab teile teada, et nad on  saanud Sotsiaalkindlustusametilt kinnituse teenustega alustamiseks ning paneb teid teenuste saamise järjekorda. Järjekorra teieni jõudmisel võtab rehabilitatsioonimeeskonna juht teiega taas ühendust, et kokku leppida aeg teenus(t)e osutamiseks. Tulles kohale kokkulepitud ajal, võtab teid maja uksel (vastavalt, kas Kallemäe Koolis aadressil Kallemäe küla, Saaremaa vald või Kallemäe Kooli Kuressaare filiaalis aadressil Suur-Põllu 4, Kuressaare) vastu teenust osutav spetsialist ning  juhatab õigesse ruumi. 

 

 

 

Saaremaa Toetava Hariduse Keskus osutab sotsiaalse rehabilitatsiooniteenust kahele sihtrühmale: 

1. Lapsed, kellel on tuvastatud lastekaitseseaduse  alusel abivajadus ning sotsiaalhoolekande seaduse alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus 

2. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses kuni 16-aastased puudega isikud ja kuni 16-aastased puuet taotlevad isikud.

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist. 

Teenus on olemuselt aktiivne, inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha – näiteks võimleb või õpib abivahendi abil riietumist. Neid oskusi harjutatakse rehabilitatsiooni-spetsialisti abiga ja juhendamisel, kuid lisaks annab spetsialist harjutusi ja ülesandeid, mida teha kodus iseseisvalt või koos pereliikme/hooldajaga. Kuna rehabilitatsiooniteenuse tulemuslikkuse eelduseks on alati inimese aktiivne osalus, siis ei kuulu rehabilitatsiooniteenuste hulka passiivsed protseduurid nagu massaaž, ravivann, soolakamber, külmaravi jms. 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on kompleksne teenus, mis on vajalik juhul, kui inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi, hooldaja, isiklik abistaja) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide  ehk rehabilitatsioonimeeskonna sekkumist. 

Eesmärkide saavutamiseks osutatakse vajaduse selgudes järgmisi teenuseid: 

* Rehabilitatsiooni plaani koostamine ja selle täitmise juhendamine (teenuse vajaduse hindamine ja eesmärkide seadmine) 

* Tegevusterapeudi teenus 

* Loovterapeudi teenus 

* Sotsiaaltöötaja teenus 

* Psühholoogi teenus 

* Eripedagoogi teenus 

* Logopeedi teenus 

* Füsioterapeudi teenus 

*Kogemusnõustaja teenus 

* Arsti teenus 

* Õe teenus 

Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui perele või grupis, välja arvatud arsti teenus, mida osutatakse ainult individuaalselt. 

Teenus on ajaliselt piiritletud, st seda osutatakse seatud eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul. Iga rehabilitatsiooniperioodi lõppedes annab rehabilitatsiooniteenuse osutaja hinnangu teenuse jätkamise vajadusele ning uuele taotlusele järgneb uus teenuse vajaduse hindamine. 

Kuidas SRT -ele saada? 

Kui lapsel on puue määratud, siis rehabilitatsiooniteenuste saamiseks tuleb koostada rehabilitatsiooniasutuses rehabilitatsiooniplaan, selleks pöördub lapsevanem  elukohajärgsesse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse ning esitab taotluse rehabilitatsiooniteenuse saamiseks. Taotluse vorm on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kodulehel või klienditeeninduses kohapeal. Täidetud taotlus tuleb saata e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee või viia elukohajärgsesse sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse. 

Seejärel saadetakse sotsiaalkindlustusametist teile koju suunamiskiri. Siis võtab vanem seal nimetatud aja jooksul ühendust tema poolt väljavalitud rehabilitatsiooniasutusega ja registreerib lapse rehabilitatsiooniplaani koostamiseks järjekorda. Suunamiskirjaga on kaasas nimekiri rehabilitatsiooniasutustest.  

Järjekorra teieni jõudmisel võtab rehabilitatsioonimeeskonna juht teiega ühendust. Kokkulepitud kuupäeval tuleb kohale tulla koos suunamiskirjaga, kui te pole seda teenusele registreerudes asutusse veel toimetanud. Kohapeal toimub kohtumine meeskonna spetsialistidega (minimaalselt kolm erinevat spetsialisti), kes vestlevad teie ja teie lapsega, hindavad last, täidavad ankeete jne. Seejärel kogub meeskond informatsiooni lapse kohta muudest allikatest (vestlevad õpetajatega, KOV sotsiaaltöötajatega, vaatlevad teda laste keskkonnas jne). Kui meeskond on koostanud rehabilitatsiooniplaani, tuleb see rehabilitatsiooniasutuse meeskonna juhi juures allkirjastada. Plaan  vaadatakse koos teiega veelkord üle, antakse täpsustavaid selgitusi ja juhiseid edaspidiseks toimetamiseks.  Soovitav on allkirjastamisel esitada kõik tekkinud küsimused! 

Seejärel tuleb oodata,  kuni rehabilitatsiooniasutus annab teile teada, et nad on  saanud Sotsiaalkindlustusametilt kinnituse teenustega alustamiseks ning paneb teid teenuste saamise järjekorda. Järjekorra teieni jõudmisel võtab rehabilitatsioonimeeskonna juht teiega taas ühendust, et kokku leppida aeg teenus(t)e osutamiseks. Tulles kohale kokkulepitud ajal, võtab teid maja uksel (vastavalt, kas Kallemäe Koolis aadressil Kallemäe küla, Saaremaa vald või Kallemäe Kooli Kuressaare filiaalis aadressil Suur-Põllu 4, Kuressaare) vastu teenust osutav spetsialist ning  juhatab õigesse ruumi.