Sotsiaalteenused

Lapsehoiuteenus


Lapsehoiuteenus on mõeldud eelkõige raske ja sügava puudega lapsele lapse hooldusõigust omava isiku, sh eestkostja või lapse perekonnas hooldaja (edaspidi: hooldaja) toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse tegevusluba omav lapsehoiuteenuse osutaja. Lapse hooldamine võib tähendada lapse söötmist, pesemist või mähkmete vahetamist. Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest. Lapse arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist - temaga rääkimist, lugemist, mängimist. 

Õigus saada lapsehoiuteenust on lapse hooldusõigust omaval isikul või hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.  

Raske ja sügava puudega lapsele suunatud lapsehoiuteenuse saamiseks esitatakse taotlus Saaremaa Vallavalitsuse  sotsiaalhoolekande osakonda. 

Erandkorras vabade kohtade olemasolul, kokkuleppel haridus- ja noorsotööosakonnaga, saavad lapsehoiuteenust sõimeealised lapsed. 

Lapsehoiuteenus on mõeldud eelkõige raske ja sügava puudega lapsele lapse hooldusõigust omava isiku, sh eestkostja või lapse perekonnas hooldaja (edaspidi: hooldaja) toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse tegevusluba omav lapsehoiuteenuse osutaja. Lapse hooldamine võib tähendada lapse söötmist, pesemist või mähkmete vahetamist. Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja oskustest. Lapse arendamise all mõeldakse eelkõige lapsega tegelemist - temaga rääkimist, lugemist, mängimist. 

Õigus saada lapsehoiuteenust on lapse hooldusõigust omaval isikul või hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.  

Raske ja sügava puudega lapsele suunatud lapsehoiuteenuse saamiseks esitatakse taotlus Saaremaa Vallavalitsuse  sotsiaalhoolekande osakonda. 

Erandkorras vabade kohtade olemasolul, kokkuleppel haridus- ja noorsotööosakonnaga, saavad lapsehoiuteenust sõimeealised lapsed.