Kool

Pikapäevarühm


Pikapäevarühm Saaremaa Toetava hariduse Keskuse Kuressaare õppehoones on mõeldud õpilaste vaba aja sisustamiseks ja järelevalve tagamiseks peale koolitundide lõppu kuni kell 18-ni.

Lähtudes päevakavast, lapse individuaalsest arengust, soovist ja seisundist viiakse läbi arendavaid, mängulisi, kommunikatiivseid ja eneseteeninduslikke tegevusi. Õpilastel on võimalus füüsiliseks tegevuseks ja puhkamiseks.

Pikapäevarühma põhitegevus toimub vaba aja ruumis ja õues.

Õpilasi pikapäevarühma võetakse lapsevanema (eestkostja) avalduse alusel. Pikapäevarühmas osalevad õpilased saavad koolis täiendava eine (oode).

Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö õppeperioodide kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise.

Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab kasvataja kasvatustöö päevikus e-koolis.

Päevakavas kavandatakse vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis.

 

Kallemäe Kooli pikapäevarühma töökorraldus

Avaldus pikapäevarühma teenuse saamiseks

Pikapäevarühm Saaremaa Toetava hariduse Keskuse Kuressaare õppehoones on mõeldud õpilaste vaba aja sisustamiseks ja järelevalve tagamiseks peale koolitundide lõppu kuni kell 18-ni.

Lähtudes päevakavast, lapse individuaalsest arengust, soovist ja seisundist viiakse läbi arendavaid, mängulisi, kommunikatiivseid ja eneseteeninduslikke tegevusi. Õpilastel on võimalus füüsiliseks tegevuseks ja puhkamiseks.

Pikapäevarühma põhitegevus toimub vaba aja ruumis ja õues.

Õpilasi pikapäevarühma võetakse lapsevanema (eestkostja) avalduse alusel. Pikapäevarühmas osalevad õpilased saavad koolis täiendava eine (oode).

Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö õppeperioodide kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise.

Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab kasvataja kasvatustöö päevikus e-koolis.

Päevakavas kavandatakse vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis.

 

Kallemäe Kooli pikapäevarühma töökorraldus

Avaldus pikapäevarühma teenuse saamiseks