Uudised

STHK õppeosakonna töötajate, tugispetsialistide ja peretugiisikute väljasõit Lõuna-Eestisse 29. veebruar liinatamm


STHK õppeosakonna töötajad, tugispetsialistid ja peretugiisikud võtsid koolivaheajal ette pika reisi Lõuna-Eestisse ning veetsid teisipäeva ja kolmapäeva tutvudes sealsete hariduslike erivajadustega tegelevate asutustega.

Külastasime SA Maarja Küla, kus elavad intellektipuudega täiskasvanud, kes saavad nautida rahuldustpakkuvat ja mõtestatud igapäeva- ja tööelu. Külas elavad inimesed ei ole kliendid, vaid elanikud, kes oma elu ise korraldavad. Et nad sellega paremini toime tuleks, on külas tööpereliikmed, kes vajadusel aitavad.

Samuti käisime Tartu Herbert Masingu Koolis, kus antakse hariduslike erivajadustega, Haridus-ja noorteameti koolivälise nõustamismeeskonna tõhustatud või eritoe soovitusega õpilastele haridust 1.-12. klassini.

Koolis on klassid erinevate psüühiliste eripäradega lastele ja noortele - autismispektri häiretega õpilastele, emotsionaalse trauma kogemusega õpilastele (sh meeleoluhäire, ärevus, koolitõrge) ja teistele eriõpilahendusi vajavatele õpilastele.

Veel käisime Tartu Pärli Koolis, kus õpitakse põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel. Tartu Pärli Kooli eesmärgiks on pakkuda võimalikult kvaliteetset ja konkurentsivõimelist haridusteenust erimetoodikate rakendamise kaudu, arvestades iga õpilase individuaalseid võimeid ja eripära.

Kõik need kolm asutust on tohutu kogemuste pagasiga erivajadustega inimestele toe tagamise osas ning väga süsteemse lähenemisega.

Saime mitmeid uusi ideid, näiteks, kuidas sel õppeaastal kooli keskkonnas ette tulnud probleemseid olukordi lahendada, kuidas paremini uute töötajate sisseelamist üles ehitada ning hoida töötajate vaimset tervist, kuidas lasteaiast kooli üleminekut veelgi korrastada, et laps saaks koheselt talle sobiva õppekeskkonna, kuidas õppekeskkonda kohandada õpilaste eripäradest lähtuvalt jne.

Täname külalislahkuse eest ja jääme uusi kohtumisi ootama!

STHK õppeosakonna töötajad, tugispetsialistid ja peretugiisikud võtsid koolivaheajal ette pika reisi Lõuna-Eestisse ning veetsid teisipäeva ja kolmapäeva tutvudes sealsete hariduslike erivajadustega tegelevate asutustega.

Külastasime SA Maarja Küla, kus elavad intellektipuudega täiskasvanud, kes saavad nautida rahuldustpakkuvat ja mõtestatud igapäeva- ja tööelu. Külas elavad inimesed ei ole kliendid, vaid elanikud, kes oma elu ise korraldavad. Et nad sellega paremini toime tuleks, on külas tööpereliikmed, kes vajadusel aitavad.

Samuti käisime Tartu Herbert Masingu Koolis, kus antakse hariduslike erivajadustega, Haridus-ja noorteameti koolivälise nõustamismeeskonna tõhustatud või eritoe soovitusega õpilastele haridust 1.-12. klassini.

Koolis on klassid erinevate psüühiliste eripäradega lastele ja noortele - autismispektri häiretega õpilastele, emotsionaalse trauma kogemusega õpilastele (sh meeleoluhäire, ärevus, koolitõrge) ja teistele eriõpilahendusi vajavatele õpilastele.

Veel käisime Tartu Pärli Koolis, kus õpitakse põhikooli riikliku õppekava ja põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel. Tartu Pärli Kooli eesmärgiks on pakkuda võimalikult kvaliteetset ja konkurentsivõimelist haridusteenust erimetoodikate rakendamise kaudu, arvestades iga õpilase individuaalseid võimeid ja eripära.

Kõik need kolm asutust on tohutu kogemuste pagasiga erivajadustega inimestele toe tagamise osas ning väga süsteemse lähenemisega.

Saime mitmeid uusi ideid, näiteks, kuidas sel õppeaastal kooli keskkonnas ette tulnud probleemseid olukordi lahendada, kuidas paremini uute töötajate sisseelamist üles ehitada ning hoida töötajate vaimset tervist, kuidas lasteaiast kooli üleminekut veelgi korrastada, et laps saaks koheselt talle sobiva õppekeskkonna, kuidas õppekeskkonda kohandada õpilaste eripäradest lähtuvalt jne.

Täname külalislahkuse eest ja jääme uusi kohtumisi ootama!