Uudised

Otsime enda tööperega liituma JUHTUMIKORRALDAJAT 04. juuli gabrielarooso


Otsime oma meeskonda JUHTUMIKORRALDAJAT!

Juhtumikorraldaja vastutab juhtumi koordineerimise eest, mille eesmärk on läbi kaasamise ja võrgustikutöö suurendada perekonna iseseisvat toimetulekut. Juhtumikorraldust rakendatakse juhul, kui lapsele/õpilasele ja tema perele vajalike abimeetmete osutamine eeldab erinevate valdkondade vastutusala töötajate ja organisatsioonide omavahelist koostööd.

Kvalifikatsiooninõuded: erialase kõrgharidusega sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja.

Töökogemus: soovitavalt varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas.

Teadmised ja oskused:

 • teadmised ja oskused meeskonna- ja võrgustikutööst;

 • eesti keele kõrgtasemel valdamine;

 • oskus kasutada töökohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;

 • oskus rakendada oma töövaldkonna õigusakte.

Omalt poolt pakume sulle: 

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;

 • täiendkoolitusi;

 • professionaalset ja toetavat meeskonda.

Tööle asumise aeg: augustis 2022a.

CV, haridust tõendava dokumendi koopia ning sooviavaldus koos nägemusega juhtumikorraldaja tööst saata e- postile: kaire.kiil@sthk.edu.ee hiljemalt 18. juuliks 2022 kell 17.00.

Lisainfo: Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse direktor Kaire Kiil, tel. +372 5770 5170; kaire.kiil@sthk.edu.ee

 

Otsime oma meeskonda JUHTUMIKORRALDAJAT!

Juhtumikorraldaja vastutab juhtumi koordineerimise eest, mille eesmärk on läbi kaasamise ja võrgustikutöö suurendada perekonna iseseisvat toimetulekut. Juhtumikorraldust rakendatakse juhul, kui lapsele/õpilasele ja tema perele vajalike abimeetmete osutamine eeldab erinevate valdkondade vastutusala töötajate ja organisatsioonide omavahelist koostööd.

Kvalifikatsiooninõuded: erialase kõrgharidusega sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja.

Töökogemus: soovitavalt varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas.

Teadmised ja oskused:

 • teadmised ja oskused meeskonna- ja võrgustikutööst;

 • eesti keele kõrgtasemel valdamine;

 • oskus kasutada töökohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;

 • oskus rakendada oma töövaldkonna õigusakte.

Omalt poolt pakume sulle: 

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;

 • täiendkoolitusi;

 • professionaalset ja toetavat meeskonda.

Tööle asumise aeg: augustis 2022a.

CV, haridust tõendava dokumendi koopia ning sooviavaldus koos nägemusega juhtumikorraldaja tööst saata e- postile: kaire.kiil@sthk.edu.ee hiljemalt 18. juuliks 2022 kell 17.00.

Lisainfo: Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse direktor Kaire Kiil, tel. +372 5770 5170; kaire.kiil@sthk.edu.ee