Uudised

Logopeediakongress 06. juuni kairipirn


26. – 28. mail toimus Salzburgis 11. ESLA kongress, kuhu oli kogunenud logopeede üle terve Euroopa. ESLA kujutab endast 1988. aastal loodud katusorganisatsiooni, mis esindab Euroopa logopeede 28 riigist.

Eestist osales sel aastal kuus logopeedi, nende hulgas ka meie logopeed Liisa. Kolmepäevase kongressi jooksul oli võimalik kuulata 36 suulist ettekannet erinevatel logopeediaga seotud teemadel ning oma mõtteid jagasid väga erineva tausta, staaži ja kogemustepagasiga logopeedid. Lisaks oli võimalik tutvuda 34 posterettekandega. Eestist esinesid posterettekannetega logopeedid Marju Lahtein (Logopeediakliinik), kes tutvustas oma tööd Eesti logopeedide kogemusest kõneapraksiaga laste kõne hindamise teemal ja Aaro Nursi (Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Confido), kelle ettekande teemaks oli insuldipatsientide neelamisteraapia.

Ettekannete vahepeal oli hea võimalus suhelda välismaa kolleegidega ja muljeid vahetada. Kongressil kajastasid paljud ettekanded kaugteraapia teemat, mis on COVID19 pandeemia tõttu kõikjal väga aktuaalseks muutunud. Mõni välismaa kolleeg on viimastel aastatel töö ümber korraldanud nii, et osutabki teraapiat ainult veebi teel ning kontaktvastuvõtte ei toimu. Uus olukord maailmas on kõigilt nõudnud palju paindlikkust ja head kohanemisvõimet, kuid tänu sellele on esile kerkinud ka häid innovaatilisi ideid (nt. spetsiaalsed veebiplatvormid ja -keskkonnad, mis on kohandatud teatud kliendirühmale ning kus on võimalik efektiivselt logopeedilist teraapiat osutada).

Järgmine Euroopa logopeediakongress toimub 2024. aastal.

26. – 28. mail toimus Salzburgis 11. ESLA kongress, kuhu oli kogunenud logopeede üle terve Euroopa. ESLA kujutab endast 1988. aastal loodud katusorganisatsiooni, mis esindab Euroopa logopeede 28 riigist.

Eestist osales sel aastal kuus logopeedi, nende hulgas ka meie logopeed Liisa. Kolmepäevase kongressi jooksul oli võimalik kuulata 36 suulist ettekannet erinevatel logopeediaga seotud teemadel ning oma mõtteid jagasid väga erineva tausta, staaži ja kogemustepagasiga logopeedid. Lisaks oli võimalik tutvuda 34 posterettekandega. Eestist esinesid posterettekannetega logopeedid Marju Lahtein (Logopeediakliinik), kes tutvustas oma tööd Eesti logopeedide kogemusest kõneapraksiaga laste kõne hindamise teemal ja Aaro Nursi (Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Confido), kelle ettekande teemaks oli insuldipatsientide neelamisteraapia.

Ettekannete vahepeal oli hea võimalus suhelda välismaa kolleegidega ja muljeid vahetada. Kongressil kajastasid paljud ettekanded kaugteraapia teemat, mis on COVID19 pandeemia tõttu kõikjal väga aktuaalseks muutunud. Mõni välismaa kolleeg on viimastel aastatel töö ümber korraldanud nii, et osutabki teraapiat ainult veebi teel ning kontaktvastuvõtte ei toimu. Uus olukord maailmas on kõigilt nõudnud palju paindlikkust ja head kohanemisvõimet, kuid tänu sellele on esile kerkinud ka häid innovaatilisi ideid (nt. spetsiaalsed veebiplatvormid ja -keskkonnad, mis on kohandatud teatud kliendirühmale ning kus on võimalik efektiivselt logopeedilist teraapiat osutada).

Järgmine Euroopa logopeediakongress toimub 2024. aastal.