Uudised

Laste tugisüsteemi areng Saaremaa vallas 15. aprill liinatamm

Saaremaal osutatakse tuge vajavatele lastele ja peredele kõiki teenuseid ühest kohast. Eri valdkondade tugivõrgustiku kujundab juhtumikorraldaja. Laste ja perede sotsiaal- ning haridusvaldkonna teenuste ühine korraldus on andnud häid tulemusi.


Haldusreformi tulemusena moodustati 2017. aastal suur Saaremaa vald. Erinevate valdkondade vallaülene korrastamine mõjutas ka tuge vajavate laste haridust. Haridusasutuste vahel jagunenud tugispetsialistide ametikohad koondati volikogu otsuse alusel 2019. aasta algusest Saaremaa laste ja perede tugikeskusesse. Muudatuse eesmärk oli ühtlustada spetsialistide jaotumist, arendada kutseoskusi ja soodustada kogemuste vahetust, et pakkuda uut kvaliteeti lastega perede probleemide ennetamisel, perede abistamisel ja laste vaimse tervise toetamisel.

Kõik teenused ühest kohast

Aastal 2020 algasid arutelud Kallemäe kooli (erikool) riigilt vallale ülevõtmise osas. Sama aasta suvel otsustati see teoks teha ja asutus sai nime Saaremaa toetava hariduse keskus (STHK). Vallavolikogu otsusega liideti aasta hiljem, 26. märtsil 2021, keskusega veel Kuressaare perekodu, mis osutas sotsiaalteenuseid lastele ja peredele, ning Saaremaa laste ja perede tugikeskus. Varem said paljud lapsed tuge kolmest asutusest korraga, kuid selline korraldus oli vanemate jaoks keeruline ja osaliste ning rahastajate vahel killustunud. Nüüd tekkis võimalus osutada lastele ja peredele kõiki teenuseid ühest kohast.

Alates 2022. aasta algusest on STHK koosseisus õppeosakond (põhikool tõhustatud tuge ja erituge vajavatele õpilastele koos õpilaskoduga), haridustugiteenuste osakond ja sotsiaalteenuste osakond. Keskusel on umbes 120 töötajat kogu Saaremaal.

Loe edasi SIIT.

Haldusreformi tulemusena moodustati 2017. aastal suur Saaremaa vald. Erinevate valdkondade vallaülene korrastamine mõjutas ka tuge vajavate laste haridust. Haridusasutuste vahel jagunenud tugispetsialistide ametikohad koondati volikogu otsuse alusel 2019. aasta algusest Saaremaa laste ja perede tugikeskusesse. Muudatuse eesmärk oli ühtlustada spetsialistide jaotumist, arendada kutseoskusi ja soodustada kogemuste vahetust, et pakkuda uut kvaliteeti lastega perede probleemide ennetamisel, perede abistamisel ja laste vaimse tervise toetamisel.


Kõik teenused ühest kohast

Aastal 2020 algasid arutelud Kallemäe kooli (erikool) riigilt vallale ülevõtmise osas. Sama aasta suvel otsustati see teoks teha ja asutus sai nime Saaremaa toetava hariduse keskus (STHK). Vallavolikogu otsusega liideti aasta hiljem, 26. märtsil 2021, keskusega veel Kuressaare perekodu, mis osutas sotsiaalteenuseid lastele ja peredele, ning Saaremaa laste ja perede tugikeskus. Varem said paljud lapsed tuge kolmest asutusest korraga, kuid selline korraldus oli vanemate jaoks keeruline ja osaliste ning rahastajate vahel killustunud. Nüüd tekkis võimalus osutada lastele ja peredele kõiki teenuseid ühest kohast.

Alates 2022. aasta algusest on STHK koosseisus õppeosakond (põhikool tõhustatud tuge ja erituge vajavatele õpilastele koos õpilaskoduga), haridustugiteenuste osakond ja sotsiaalteenuste osakond. Keskusel on umbes 120 töötajat kogu Saaremaal.

Loe edasi SIIT.