Uudised

Kuidas last kooliks ette valmistada? 13. märts annikapihl


Koolieelik peaks teadma oma sünnipäeva, kodust aadressi ja vähemalt ühe vanema telefoninumbrit.

1. Räägi koolist ja õpetajatest lapsele positiivselt, et ta oleks koolist huvitatud ning peaks õppimist põnevaks ja toredaks.

2. Kasutage igapäevases suhtluses viisakusväljendeid.

3. Pööra tähelepanu lapse headele omadustele ja oskustele, kiida ja tunnusta teda.

4. Paku koolieelikule võimalusi arendada oma suhtlusoskusi uutes olukordades ja uute inimestega.

5. Arenda lapse sõnavara. Rääkige omavahel, jutustage lugusid ja lugege lapsele ette, mängige koos.

6. Meisterdage koos lapsega - voolige, värvige värviraamatuid, joonistage, ehitage klotsidest.

7. Õppige tähti ja harjutage nende kokkuveerimist.

8. Harjutage liitmist ja lahutamist viie piires läbi matemaatiliste jutukeste.

9. Harjutage orienteerumist ajas ja ajamõistete kasutamist.

10. Enne kooli algust õppige selgeks koolitee.

Koolieelik peaks teadma oma sünnipäeva, kodust aadressi ja vähemalt ühe vanema telefoninumbrit.

1. Räägi koolist ja õpetajatest lapsele positiivselt, et ta oleks koolist huvitatud ning peaks õppimist põnevaks ja toredaks.

2. Kasutage igapäevases suhtluses viisakusväljendeid.

3. Pööra tähelepanu lapse headele omadustele ja oskustele, kiida ja tunnusta teda.

4. Paku koolieelikule võimalusi arendada oma suhtlusoskusi uutes olukordades ja uute inimestega.

5. Arenda lapse sõnavara. Rääkige omavahel, jutustage lugusid ja lugege lapsele ette, mängige koos.

6. Meisterdage koos lapsega - voolige, värvige värviraamatuid, joonistage, ehitage klotsidest.

7. Õppige tähti ja harjutage nende kokkuveerimist.

8. Harjutage liitmist ja lahutamist viie piires läbi matemaatiliste jutukeste.

9. Harjutage orienteerumist ajas ja ajamõistete kasutamist.

10. Enne kooli algust õppige selgeks koolitee.