Sotsiaalteenused

Perenõustamine


Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse sotsiaalteenuste osakonnas on võimalik saada perenõustaja vastuvõtule Kuressaares Marientali tee 27, kõigil valla lastega peredel.

Perenõustamine ja koostöö perenõustajaga on andnud häid tulemusi eelkõige laste ja noorte psüühiliste- ja käitumisprobleemide ning õpiraskuste korral, aga ka perekondlike muutustega kohanemisel (lasteaeda minek, lahutus, haigus, kolimine, teise lapse sünd jne) ja vanemlike oskuste suurendamisel.  Perenõustamine on meetod, mis aitab parandada suhteid pereliikmete vahel, neid jõustada ja kaasata perekonna või lapse toetamisse lähimat võrgustikku (sh vanavanemat, õpetajat, tugispetsialisti).

Perenõustaja töö keskuses seisneb last ümbritsevate peresuhete hindamises, sekkumiste kavandamises ja läbiviimises, koostöös ja infovahetuses. Nõustaja aitab perel mõista lapse arenguvajadusi, perele omaseid käitumismustreid ja selle seoseid hetkeolukorraga.

Perenõustaja tööülesanneteks on perede toetamine laste arengu tagamisel ja vajadusel koostöö haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistidega.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonnas osutatakse järgmisi perenõustamise teenuseid:

  1. perenõustamise konsultatsioon;
  2. perenõustamise uuring;
  3. pereteraapia;
  4. rühmanõustamine

Spetsialistide kontaktid leiad siit.

 

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse sotsiaalteenuste osakonnas on võimalik saada perenõustaja vastuvõtule Kuressaares Marientali tee 27, kõigil valla lastega peredel.

Perenõustamine ja koostöö perenõustajaga on andnud häid tulemusi eelkõige laste ja noorte psüühiliste- ja käitumisprobleemide ning õpiraskuste korral, aga ka perekondlike muutustega kohanemisel (lasteaeda minek, lahutus, haigus, kolimine, teise lapse sünd jne) ja vanemlike oskuste suurendamisel.  Perenõustamine on meetod, mis aitab parandada suhteid pereliikmete vahel, neid jõustada ja kaasata perekonna või lapse toetamisse lähimat võrgustikku (sh vanavanemat, õpetajat, tugispetsialisti).

Perenõustaja töö keskuses seisneb last ümbritsevate peresuhete hindamises, sekkumiste kavandamises ja läbiviimises, koostöös ja infovahetuses. Nõustaja aitab perel mõista lapse arenguvajadusi, perele omaseid käitumismustreid ja selle seoseid hetkeolukorraga.

Perenõustaja tööülesanneteks on perede toetamine laste arengu tagamisel ja vajadusel koostöö haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistidega.

Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonnas osutatakse järgmisi perenõustamise teenuseid:

  1. perenõustamise konsultatsioon;
  2. perenõustamise uuring;
  3. pereteraapia;
  4. rühmanõustamine

Spetsialistide kontaktid leiad siit.