Sotsiaalteenused

Perelepitus


Perelepitus on:

Professionaalne teenus perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas. Perelepituse käigus toetab lepitaja erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid. Selles protsessis on osapooltel võimalik mõista üksteise seisukohti ja vajadusi, mis peaks soodustama koostööd. See protsess võimaldab leida lahendid probleemidele kohtuväliselt. Samuti aitab perelepitus lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toime tulla.

Perelepitus ei ole:

 •     paarisuhte taastamine, kui pooled seda ei soovi;
 •     nõustamine, teraapia või juriidiliselt nõu andev teenus.

Mis on perelepituse eesmärk?

Perelepituse eesmärk on lapse huvisid arvestavad ja koostööl põhinevad vanemlikud suhted.

Lepitaja juhendab ja suunab osapooli leidma lahendusi eriarvamustele.

Perelepituses lahendatakse küsimusi seoses:

 •     laste edaspidise elukohaga;
 •     suhtlemise korraldamisega lahus elava vanemaga;
 •     vanemlike kohustuste ja elatisega;
 •     suhtlemisega vanavanemate ja sugulastega.

Kes on perelepitaja?

 •     Perelepitaja on erialase ettevalmistusega erapooletu spetsialist, kes vahendab eriarvamusel olevate lapsevanemate omavahelist suhtlusprotsessi.

Perelepitusprotsessi põhimõtted:

 •     vanemate vabatahtlik osalemine;
 •     laste vajadustest, soovidest ja tunnetest lähtumine;
 •     vanemate hea tahe informatsiooni jagamisel ja koostöö tegemisel.

Perelepituse seansside arv sõltub osapoolte koostöövalmidusest ja kohtumiste vajadustest kokkuleppele jõudmiseks. Ühe kohtumise kestvus on tavaliselt 90 minutit. Lepitusprotsess lõpeb üldjuhul kokkuleppe või kokkuvõttega seanssidel toimunust.

Tule perelepitusse kui:

 •     laste elukorraldusega on probleeme, millele omavahel lahendust ei leia;
 •     on soov vanematena kokku leppida, lähtudes oma laste huvidest ja vajadustest;
 •     soovid säilitada võimalikult head omavahelised suhted ka lahus elades;
 •     tahad vältida kohtuvaidlusi ja sellega seotud kulusid.

Mis kasu on perelepitusest?

 •     lapsel säilib suhe mõlema vanemaga;
 •     osapooltelt võimalus võtta vastu otsuseid;
 •     kokkulepetel põhinev toimiv lahendus;
 •     pakub õppimisvõimaluse erimeelsuste rahumeelsest lahendamisest;
 •     kui vanemate omavaheline koostöö sujub, on lapsed õnnelikumad;
 •     kindlustunne tuleviku suhtes.

Perelepitaja kontakid leiad siit.

Perelepitus on:

Professionaalne teenus perekonfliktide ja abielulahutuste valdkonnas. Perelepituse käigus toetab lepitaja erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid. Selles protsessis on osapooltel võimalik mõista üksteise seisukohti ja vajadusi, mis peaks soodustama koostööd. See protsess võimaldab leida lahendid probleemidele kohtuväliselt. Samuti aitab perelepitus lastel vanemate lahkuminekuga kergemini toime tulla.

Perelepitus ei ole:

 •     paarisuhte taastamine, kui pooled seda ei soovi;
 •     nõustamine, teraapia või juriidiliselt nõu andev teenus.

Mis on perelepituse eesmärk?

Perelepituse eesmärk on lapse huvisid arvestavad ja koostööl põhinevad vanemlikud suhted.

Lepitaja juhendab ja suunab osapooli leidma lahendusi eriarvamustele.

Perelepituses lahendatakse küsimusi seoses:

 •     laste edaspidise elukohaga;
 •     suhtlemise korraldamisega lahus elava vanemaga;
 •     vanemlike kohustuste ja elatisega;
 •     suhtlemisega vanavanemate ja sugulastega.

Kes on perelepitaja?

 •     Perelepitaja on erialase ettevalmistusega erapooletu spetsialist, kes vahendab eriarvamusel olevate lapsevanemate omavahelist suhtlusprotsessi.

Perelepitusprotsessi põhimõtted:

 •     vanemate vabatahtlik osalemine;
 •     laste vajadustest, soovidest ja tunnetest lähtumine;
 •     vanemate hea tahe informatsiooni jagamisel ja koostöö tegemisel.

Perelepituse seansside arv sõltub osapoolte koostöövalmidusest ja kohtumiste vajadustest kokkuleppele jõudmiseks. Ühe kohtumise kestvus on tavaliselt 90 minutit. Lepitusprotsess lõpeb üldjuhul kokkuleppe või kokkuvõttega seanssidel toimunust.

Tule perelepitusse kui:

 •     laste elukorraldusega on probleeme, millele omavahel lahendust ei leia;
 •     on soov vanematena kokku leppida, lähtudes oma laste huvidest ja vajadustest;
 •     soovid säilitada võimalikult head omavahelised suhted ka lahus elades;
 •     tahad vältida kohtuvaidlusi ja sellega seotud kulusid.

Mis kasu on perelepitusest?

 •     lapsel säilib suhe mõlema vanemaga;
 •     osapooltelt võimalus võtta vastu otsuseid;
 •     kokkulepetel põhinev toimiv lahendus;
 •     pakub õppimisvõimaluse erimeelsuste rahumeelsest lahendamisest;
 •     kui vanemate omavaheline koostöö sujub, on lapsed õnnelikumad;
 •     kindlustunne tuleviku suhtes.

Perelepitaja kontakid leiad siit.